AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA
ZALA MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETE

 

Elnök:

Nádor László dr.

Sportvadász alelnök:

Paál Tibor

Hivatásos vadász alelnök:

Páll Tamás

Titkár

Győrvári Attila

Vezetőségi tagok:

Pálinkás Róbert

 

Szabó Antal dr.

 

Etikai Bizottság elnöke:

tagjai:

Mesterházy István dr.

Horváth Árpád

Pálinkás Ákos (hiv. vadász)

Szakács István (hiv. vadász)

Takács József

 

Felügyelő Bizottság elnöke:
tagja:

Tóth Péter dr.
Ernszt Tamás
Németh Lajos

 

Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság
elnöke:

 
tagjai:
 Hopp Tamás


Feiszt Ottó
Kreiner Roland
Tóth Csaba PhD

Varga Ernő

 

Sportvadász országos küldöttek:
 

Feiszt Ottó
Győrvári Attila
Nádor László dr.
Néber Szilveszter
Paál Tibor
Szabó Antal dr.
Takács Pál
Varga Gellért

 

Hivatásos vadász országos küldöttek:
 

Gróf Jácint
Hopp Tamás
Kreiner Roland
Páll Tamás
Tóth Csaba PhD

 

Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 1997. szeptember 1-jei hatályba lépésével Zalában is megkezdődött a területi szervezet kialakítása, amelyben tevékeny, meghatározó szerepet vállalt a Vadászszövetség. A kezdeti értetlenség – miért is van szükség a Védegylet mellett egy másik országos szervezetre – hamar feloldódott. A Védegylet mind országos mind megyei szinten nem akadályozója, hanem motorja lett a Vadászkamara szervezésében Zalában is. Ez a hozzáállás volt a záloga a két vadászszervezet közötti – ma is meglévő – korrekt és problémamentes kapcsolatnak, amelyet jól mutat az is, hogy jelenleg is egy irodában, a Zalaegerszegi Vadászszékházban – egymást kisegítve működnek.

Kamaránk – mint érdekképviseletet és közfeladatokat is ellátó köztestület – az önkormányzatiság elve és törvényi előírások szerint, választással alakította ki szervezetét.

A zalai vadászok a sportvadászok kamarai osztályába 26 fő, a hivatásos vadászok kamarai osztályába pedig 22 fő küldöttet választottak, akik 1997. október 3-án tartották első küldöttgyűlésüket. Feladatuk az országos küldöttek megválasztása, és a Zala Megyei Vezetőségválasztó Küldöttgyűlésre a Jelölőbizottság létrehozása volt. Az Országos Küldöttgyűlésre a Sport- valamint a Hivatásos Vadász Osztályból 5-5 főt lehetett küldöttnek választani. A megyei küldöttgyűlés 1997. november 10-én választotta meg az OMVK Zala Megyei Területi Szervezete első tisztségviselőit.

Legutóbb 2013. szeptember 26–án volt tisztújító küldöttgyűlés, melyen a 2013. augusztusában az osztályüléseken megválasztott 46 fő sportvadász és 21 fő hivatásos vadász küldöttből a jelenlévő 56 fő a következő tisztségviselőket választotta meg:

Elnök:

dr. Nádor László

Sportvadász alelnök:

Paál Tibor

Hivatásos vadász alelnök:

Páll Tamás

Titkár

Győrvári Attila

Vezetőségi tagok:

dr. Szabó Antal

 

Szakács István

 

Etikai Bizottság elnöke:

tagjai:

Dr. Mesterházy István

Györey László

Horváth Árpád

Pálinkás Ákos

Takács József

 

Felügyelő Bizottság elnöke:
tagja:

dr. Tóth Péter
Ernszt Tamás
Tóth Zoltán

 

Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság
elnöke:

 
tagjai:
 Hopp Tamás


Feiszt Ottó
Tóth Csaba

Varga Ernő
Zsernoviczky Károly

 

Sportvadász országos küldöttek:
 

Feiszt Ottó
dr. Nádor László
Néber Szilveszter
Paál Tibor
dr. Szabó Antal
Takács Pál
Varga Ernő
Varga Gellért

 

Hivatásos vadász országos küldöttek:
 

Páll Tamás
Kovács Ferenc
Hopp Tamás
Tóth Csaba
Rákos Csaba

 

A vezetőség a következő szakbizottságokat alakította meg 2013. október 8-i vezetőségi ülésén:

Vadászati Hagyományokat Ápoló Kulturális Bizottságot, elnöke Varga Gellért.
Sportlövő Bizottságot, elnöke Gróf András.
Kynológiai Bizottságot, elnöke Takács Árpád.
Társadalmi Kapcsolatok Bizottságot, elnöke Takács Pál.

Kamaránk irodavezetője Varga Krisztina.

Tagságunk létszáma az alakuláskor 2209 fő volt, 2013-ban 2459 fő hivatásos és sportvadász tagja van a kamarának.

Munkánkat a törvényi előírás és az alapszabályunk fogja keretek közé. Érdekérvényesítő és képviselő szerepünk van a vadászatot, vadászokat érintő ügyekben. Megyei szinten ez a vadászati, erdészeti, környezetvédelmi hatósági és rendőrségi kapcsolattartást, és a velük való korrekt munkakapcsolat kialakítását jelenti, az országos szervezetnél pedig jogszabály módosítási igényeink előterjesztésére van lehetőségünk.

Köztestületi feladataink:

 • kiállítjuk és évente érvényesítjük a vadászjegyeket

 • közreműködünk a vadászvizsga anyagának összeállításában

 • megszervezzük és végezzük a vizsgáztatást

 • a kamarai tagokról nyilvántartást vezetünk

 • megszervezzük hivatásos vadászaink kötelező továbbképzését

 • etikai eljárást folytatunk az etikai szabályokat megszegő tagjainkkal szemben

Legjelentősebb rendezvényeink és tevékenységeink:

 • Két évente megrendezzük a hivatásos vadászok megyei versenyét, amely országosan is példaértékű lett, hiszen minden megye átvette a gyakorlatot. A Zala megyei verseny 2000. és 2001. évi győztese Karikó Róbert, a Zalaerdő Zrt. Zalaegerszegi erdészetének hivatásos vadásza, aki mind a két évben az országos versenyt is megnyerte.

 • A Vadászszövetséggel és a Zalaerdő Zrt-vel közösen minden évben megrendezzük az évadnyitó vadászünnepségeinket.

 • Évente több konferenciát tartunk, melyeken megvitatjuk a vadászat és vadgazdálkodás aktuális témaköreit, gondjait.

 • Minden évben egyszer továbbképzést tartunk a hivatásos vadászaink részére.

 • Jól működő Sportlövő Bizottságunk szervezésében tagjaink a pusztaapáti lőtéren évente lövészversenyen mérhetik össze lövésztudásukat.

 • Szervezetünk valamennyi tagunknak – az éves vadászjegy érvényesítésekor – ingyenesen Vadászévkönyvet ad a kezébe. Ezenkívül rendszeresen tájékoztatjuk őket kamaránk tevékenységéről évente kétszer megjelentetjük - BÜRÜ néven - kamarai újságunkat, melyet szintén ingyenesen juttatunk el minden kamarai tagunkhoz.

2012-ben eredményes évet zár a Zala Megyei Vadászkamara. A zalaegerszegi vadászszékház felújítása befejeződött, a tetőtérben kialakításra került egy új előadó terem. A gazdálkodásunk kiegyensúlyozott, hiteltartozásunk nincs, az ingatlanunk tehermentes.

Vadászkamaránk és a Zala Megyei Vadászszövetség példamutató együttműködésével sikerült fenntartani Zalában a konszolidált vadász közéleti viszonyokat. Az új évezred kezdetén Zala megye vadállománya, vadászati lehetőségei bizakodásra adnak okot mind az itt élő, mind az ide látogató vadászok részéről. Tevékenységünk iránti feltétlen bizalmat és elégedettséget az is jelzi, hogy a megye valamennyi hivatásos és sportvadászát tagjai között tudhatja. A vadgazdálkodás terén biztatóak a tervezett jogszabályi módosítások, a vadásztársadalom helyzete azonban korántsem nevezhető megnyugtatónak.

 

 

Dr. Nádor László

Zala Megyei Vadászkamara elnöke