Információk

VADÁSZJEGY ÉRVÉNYESÍTÉS

A vadászjegy érvényesítése az előző évek gyakorlatának megfelelően egyénileg és csoportosan történik.

                                  

Csoportos vadászjegy érvényesítés esetén a Vadászatra jogosultak képviselői – Zala megyében állandó lakcímmel rendelkező tagjai és alkalmazottai részére –kitöltött Névjegyzék alapján, előre egyeztetett időpontban érvényesítethetik a vadászjegyeket. Csoportos érvényesítésre időpont kérhető hétfői és szerdai napokra 8.00 – 15.00  óráig.

 

Egyéni vadászjegy érvényesítés rendje

 

2017. január 5 – február 28-ig

 

Ügyfélfogadás: kedden és csütörtökön

8.00 12.00-ig és 13.00 15.00  óráig.

 

PéntekEN AZ ÉRVÉNYESÍTÉS szüneteL.

 

A vadászjegy kiváltás és érvényesítés díjait a Vtv. 61.§ (3) bekezdése tartalmazza, ezen felül fizetendő még a kamarai tagdíj (4.000,- Ft) és a kötelező biztosítás díja (opcionális 1.000,- Ft vagy 2000,- Ft).  A vadászkamarai tagság 2017.01.01-tőkötelező. Az Egyéni lőjegyzék 2017/2018 vadászati évtől megszűnik.

 

A 2016/2017. vadászati évre szóló vadászjegyek 2017. február 28-ig érvényesek!

 

Az Országos Magyar Vadászkamara Zala Megyei Területi Szervezete a befizetett díjakról számlát állít ki.

 

Az érvényesítéshez szükséges:

  • vadászjegy
  • 2016/2017. évi egyéni lőjegyzék
  • adatváltozás esetén, a személyazonosító igazolvány, lakcímkártya és fegyvertartási engedély

 

Vadászjegy érvényesítéssel más személy is megbízható.

           

Az első vadászjegy kiváltását kérjük, személyesen intézze!

 

Kiváltásoz szükséges

  • Állami Vadászvizsga Bizonyítvány,

  • személyazonosító igazolvány, lakcímkártya.

 

Az OMVK országos elnöksége 2/1999. számú határozata alapján a 2017. évben 70. életévükbe lépő és a náluk idősebb vadásztársak kamarai tagdíjmentességet élveznek.

 

  Kérjük, hogy a hosszas sorban állás elkerülése érdekében, vadászjegyét már januárban érvényesíttetni szíveskedjen!

 

VADÁSZJEGY KIVÁLTÁSA 2017/2018 ÉVRE

 

A lőfegyverekről szóló hatályos jogszabályok a vadászlőfegyver tartásának előfeltételeként írják elő az érvényes vadászjegy meglétét.

A vadászjegyet minden évben érvényesítetni kell február 28-ig, az állandó lakcím szerinti Megyei Vadászkamaránál.

A vadászjegy egész évben folyamatosan kiváltható, ill. érvényesíthető, de mindenkinek tudnia kell, hogy vadászni csak érvényes vadászjegy birtokában lehet. Annak hiányában mindennemű vadászati tevékenység szabálysértési vagy büntetőjogi következményekkel jár. Az Országos Rendőr-főkapitányság értesítése alapján, amennyiben a rendőrségi ellenőrzések során a vadász érvényes vadászjeggyel nem rendelkezik, lőfegyvertartási engedélyét be fogják vonni, annak minden következményével.

Érvényes vadászjegy nélkül vadászlőfegyvert tartani nem lehet.

A vadász felelősség-, és balesetbiztosítást a Groupama Garancia Biztosító Zrt. szintén vadászati évre köti, tehát február utolsó napjáig érvényes. Aki más biztosítótársasággal áll kapcsolatban, az időben járjon el biztosítása rendezése érdekében.

 

Az érvényesítés során fizetendő díjak:

Vadászjegy: 10 000 Ft/év

Biztosítás: 1 000 Ft /fő/év (alapdíjas), 2 000 Ft/fő/év (emeltdíjas)

1000 Ft/év alapdíjjal, valamint évi 2000 forintos emelt díjjal is megköthető a biztosítás. A felelősségbiztosítás révén a biztosító szolgáltatási kötelezettsége az alapbiztosítási díjjal megkötött biztosítás esetén szerződőnként 12 millió forint/kár és 12 millió forint/év/fő, illetve emelt díj esetén 18 millió forint/kár és 18 millió Ft/év/fő. A balesetbiztosítás keretében a biztosító a Magyarországon bekövetkezett vadászbaleset kapcsán az alábbi szolgáltatást teljesíti:

• baleseti halál esetén 600.000 forint, illetve emelt díj esetén 1.200.000 forint egy összegben történő kifizetése;

• 100%-os rokkantság esetén 500.000, illetve emelt díj esetén 1.000.000 forint kifizetése;

• múlékony sérülés, csonttörés, csontrepedés esetén egyszeri 30.000 forint, illetve emelt díj esetén 60.000 forint gyógyulási támogatás kifizetése;

• baleseti kórházi napi térítés 2000 Ft/nap, míg emelt díj esetén 4000 forint/nap (maximum 15 napig).

Kamarai tagdíj - 4 000 Ft /év

(Kamarai tagdíj mentesség: Attól az évtől kezdődően, amikor a vadász betölti a 70. életévet választhatja a kamarai tagdíj mentességet.)

A vadászjegy érvényesítés költsége összesen 2015/2016. vadászati évre:

- alapdíjas biztosítással: 15 000 Ft/év

- emeltdíjas biztosítással: 16 000 Ft/év

Ügyfélfogadás rendje:

Egyéni vadászjegy kiváltás:

kedden és csütörtökön 8:00-12:00 és 13:00-15:00 óráig

Csoportos vadászjegy kiváltás, időpont egyeztetése szükséges:

hétfőn és szerdán 8:00-12:00 és 13:00-15:00 óráig

Pénteken az ügyfélfogadás szünetel.

Tájékoztató a lőfegyverek tartásának egészségi alkalmassági szabályairól

2013-ban módosultak a lőfegyverek tartására vonatkozó egészségi alkalmassági szabályok. A módosítás négy kérdéskört érint:

  1. Egyidejűleg is megtörténhet a fegyvertartáshoz szükséges eü-vizsgálat a gépjárművezetői egészségi alkalmassági vizsgálattal.

  2. Miután azonos vizsgálatokról van szó – a igaz, hogy az orvos két alkalmasságiigazolást állít ki – csak egyszeres térítési díjat kell fizetni.

  3. A lőfegyvertartáshoz szükséges egészségügyi vizsgálatok a gépjárművezetéshez szükséges vizsgálatok időtartamára hosszabbodtak, amely szerint

- a 40. életévét még be nem töltött személy 10 évenként,

- a 40. életévét betöltött, de 60. életévét be nem töltött személy 5 évenként,

- a 60. és 70. életév között 3 évenként, és a

- 70. életévét betöltött személy pedig kétévenként köteles időszakos orvosi alkalmassági vizsgálaton részt venni.

  1. A fizetendő díjtételek – a korábbi, egységes és életkortól független 7200 forint helyett – az alábbiak szerint csökkentek:

- ha a kérelmező 40. életévét még nem töltötte be, 7200 forintot,

- ha a 40. életévét betöltötte, de 60. életévét még nem érte el, 4800 forintot,

- ha a 60. életévét betöltötte, 2500 forintot

kell térítési díjként megfizetnie a háziorvosnak.

Összefoglalva a fentieket: a lőfegyvertartáshoz szükséges vizsgálatot a gépjárművezetői engedélyhez szükséges vizsgálattal a háziorvos csak az érintett személy kérésére vonja össze, ezzel viszont elkerülhető, hogy azonos vizsgálatokra különböző időpontokban újra és újra el kelljen menni az orvoshoz. A vadászok számára igen kedvezően növekedtek – hosszabbodtak – azok az időtartamok, amikor az orvost fel kell keresni, illetve kedvezően csökkentek a térítési díjak azzal, hogy az életkor előre haladtával ennek összege folyamatosan csökken.

A fentiekről az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgató asszonya 2013. október 31-én kelt, alábbi körlevelében valamennyi közfinanszírozott háziorvost tájékoztatta.

A teljes dokumentumot itt olvashatja.

 

I. VADÁSZATI IDÉNYEK

a) Nagyvadfajok

 

gímszarvasbika

  érett bika

  tehén, -ünő

  borjú

szeptember 1–január 31. szeptember 1–október 31. szeptember 1–január 31.

szeptember 1–február utolsó napja

dámbika

  érett bika

  tehén, -ünő

  borjú

október 1–február utolsó napja október 1–november 30. október 1–január 31.

október 1–február utolsó napja

őzbak

– suta, gida

április 15–szeptember 30.

október 1–február utolsó napja

muflonkos

  juh, -jerke

  bárány

szeptember 1–február utolsó napja szeptember 1–január 31.

szeptember 1–február utolsó napja

vaddisznó

egész évben

szikaszarvas

egész évben

 

 

b) Apróvadfajok

 

mezei nyúl

október 1–december 31.

üregi nyúl

egész évben

fácánkakas

október 1–február utolsó napja

– fácántyúk

október 1–január 31.

fogoly

október 1–december 31.

nyári lúd

október 1–december 31.

vetési lúd, nagy lilik, kanadai lúd, nílusi lúd

október 1–január 31.

tőkés réce

augusztus 15–január 31.

szárcsa

szeptember 1–január 31.

erdei szalonka

vadászati idény nélkül

örvös galamb, balkáni gerle

augusztus 15–január 31.

 

 

c) Egyéb apróvadfajok

 

róka, aranysakál, nyest, pézsmapocok, nyestkutya, mosómedve

egész évben

borz, házi görény, dolmányos varjú, szarka, szajkó

július 1–február utolsó napja

 

Az a), b) és c) pontokban meghatározott vadászati idények alkalmazása során az egyes vadfajoknál a 27. és 27/A. §-ban foglalt rendelkezéseket is figyelembe kell venni.”

Az OMVK megyei szervezetei:

 

Baranya megye

Elnök

Dr. Bodnár József

Hivatásos vadász alelnök

ifj.Vig Imre

Sportvadász alelnök

Ács István

Titkár

Gondos Gyula

Vezetőségi tagok

 

Asztalos Vince

Dr. Czéh-Tóth Imre

Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság elnöke

Agyaki Gábor

Etikai Bizottság elnöke

Dr. Szieberth Mihály

Felügyelő Bizottság elnöke

Deutsch Péter

Bács-Kiskun megye

Elnök

Kara Miklós

Hivatásos vadász alelnök

Dudás Pál

Sportvadász alelnök

Dr. Szigethy Béla

Titkár

Miklós Károly

Vezetőségi tagok

 

Gyenes Károly

Paor József

Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság elnöke

Farkas Tibor

Etikai Bizottság elnöke

Dr. Mészáros István

Felügyelő Bizottság elnöke

Nagy Béla

Békés megye

Elnök

Hrabovszki János

Hivatásos vadász alelnök

Gál Péter

Sportvadász alelnök

Illin József

Titkár

Zuberecz Tibor

Vezetőségi tagok

 

Dian János

Végh László

Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság elnöke

Ágoston Kornél

Etikai Bizottság elnöke

Dr. Földesi Szabolcs

Felügyelő Bizottság elnöke

Bránya János

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Elnök

Kriston Nándor 

Tiszteletbeli Elnök

Dr. Székely László

Hivatásos vadász alelnök

Kanyok Zsolt Imre

Sportvadász alelnök

Lezák Zoltán

Titkár

Tóth Á. Dénes 

Vezetőségi tagok

 

Galambos Kálmán

Dr. Szabó Balázs 

Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság elnöke

ifj. Szemán Jenő 

Etikai Bizottság elnöke

Dr. Mecser Tamás 

Felügyelő Bizottság elnöke

Orosz Zoltán

Csongrád megye

Elnök

Hegyes Zoltán

Hivatásos vadász alelnök

Gálfi István

Sportvadász alelnök

Dr. Bozó Jánosné

Titkár

Komoly Tamás

Vezetőségi tagok

 

Pongó Gyula

Márok Tamás

Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság elnöke

Juhász Pál

Etikai Bizottság elnöke

Szabó Mihály

Felügyelő Bizottság elnöke

Dr. Fekete Zoltán

Fejér megye

Elnök

Fürész Attila

Hivatásos vadász alelnök

Právetz Antal

Sportvadász alelnök

Méhes Lajos

Titkár

Pechtol Lajos

Vezetőségi tagok

 

Dávid Lajos

Tóth Károly

Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság elnöke

Haas Béla

Etikai Bizottság elnöke

Dr.Tarjányi Antal

Felügyelő Bizottság elnöke

Dr. Magyar Béla

Győr-Moson-Sopron megye

Elnök

Dr. Jámbor László

Hivatásos vadász alelnök

Giczi Ferenc

Sportvadász alelnök

Takács Tibor

Titkár

Orbán Henrik

Vezetőségi tagok

 

Horváth Zoltán

Dr. Rózsa Gábor

Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság elnöke

Orbán Tibor

Etikai Bizottság elnöke

Dr. Szammer Károly

Felügyelő Bizottság elnöke

Takács László

Hajdú-Bihar megye

Elnök

Dr. Forgács Barna

Hivatásos vadász alelnök

Varga Ferenc

Sportvadász alelnök

Puskás Nándor

Titkár

Papp Zoltán

Vezetőségi tagok

 

Dr. Nagy Géza

Török István

Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság elnöke

Dr. Palotás Gábor

Etikai Bizottság elnöke

Dr. Nédics István

Felügyelő Bizottság elnöke

Papp István

Heves megye

Elnök

Polonyi György

Hivatásos vadász alelnök

Vona Dénes

Sportvadász alelnök

Kovács Kálmán

Titkár

Prezenszky János

Vezetőségi tagok

 

Valaczkai Erzsébet

Zrónik István

Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság elnöke

ifj. Nagy Károly

Etikai Bizottság elnöke

Dr. Nyerges József

Felügyelő Bizottság elnöke

Dr. Molnár Róbert

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Elnök

Dr. Kovács Sándor

Hivatásos vadász alelnök

György Imre

Sportvadász alelnök

Magyar István

Titkár

Kasuba András

Vezetőségi tagok

 

Dr. Drén Pál

Vincze Kálmán

Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság elnöke

Szabó Pál

Etikai Bizottság elnöke

Dr. Kolláth Zoltán

Felügyelő Bizottság elnöke

Kiss Béla

Komárom-Esztergom megye

Elnök

Lukáts Péter

Hivatásos vadász alelnök

Ruppert József

Sportvadász alelnök

Drobny László

Titkár

Nagypál Zoltán

Vezetőségi tagok

 

Pintér István

Szalai Árpád

Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság elnöke

Murányi Zsolt

Etikai Bizottság elnöke

Flaskár Antal

Felügyelő Bizottság elnöke

Dr. Szabó Réka

Nógrád megye

Elnök

Szabó László

Hivatásos vadász alelnök

Máté Zoltán

Sportvadász alelnök

Györösi István

Titkár

Dikasz Tamás

Vezetőségi tagok

 

Fekete Zoltán

Szegi-Mikula Katalin

Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság elnöke

Bakó Tamás

Etikai Bizottság elnöke

Dr. Lengyel Tamás

Felügyelő Bizottság elnöke

Sulyok Tibor

Főváros és Pest megye

Elnök

Dr. Szentpétery Kálmán

Tiszteletbeli Elnök

Rácz Gábor

Hivatásos vadász alelnök

Guzsik Alfréd

Sportvadász alelnök

Kemenes Miklós

Titkár

Nagy István

Vezetőségi tagok

 

Kósa Ferenc

Dr. Székely István

Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság elnöke

Kovács Gábor

Etikai Bizottság elnöke

Dr. Kerényi Mihály

Felügyelő Bizottság elnöke

Szilágyi Lajos

Somogy megye

Elnök

Dr. Boda Pál

Hivatásos vadász alelnök

Dr. Varga Gyula

Sportvadász alelnök

Pongrácz István

Titkár

Kemenszky Péter

Vezetőségi tagok

 

Berend Ferenc

Meiszterics János

Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság elnöke

Galamb Gábor

Etikai Bizottság elnöke

Dr. Jordanics József

Felügyelő Bizottság elnöke

Széles József

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Elnök

Dr. Móra István

Hivatásos vadász alelnök

Vinnai Attila Mihály

Sportvadász alelnök

Láng Gyula

Titkár

Plavecz János

Vezetőségi tagok

 

Bodzay Ottó

Buda Zoltán

Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság elnöke

Hajzer Lajos

Etikai Bizottság elnöke

Dr. Papp Tamás Gyula

Felügyelő Bizottság elnöke

id. Rau András

Tolna megye

Elnök

Kocsner Antal

Hivatásos vadász alelnök

Gálos Csaba

Sportvadász alelnök

Kékes Gábor

Titkár

Dr. Király István

Vezetőségi tagok

 

Dr. Szíjártó István

Dr. Pilisi Gábor

Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság elnöke

Kupás Deák Zoltán

Etikai Bizottság elnöke

Dr. Tóth Mihály

Felügyelő Bizottság elnöke

Bajor József

Vas megye

Elnök

Gagyi István

Hivatásos vadász alelnök

Pukánszki Zoltán

Sportvadász alelnök

Doncsecz Gábor

Titkár

Kenesei István

Vezetőségi tagok

 

Kontó Sándor

Vörös Imre

Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság elnöke

Nagy László

Etikai Bizottság elnöke

Dr. Orbán Péter

Felügyelő Bizottság elnöke

Östör Vilmos

Veszprém megye

Elnök

Pap Gyula

Hivatásos vadász alelnök

Dr. Szekrényes Tamás

Sportvadász alelnök

Dr. Lukács Attila

Titkár

Baracskay Lajos

Vezetőségi tagok

 

Máhl Ferenc

Szombati József

Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság elnöke

Tóth Attila

Etikai Bizottság elnöke

Kelemen Ferenc

Felügyelő Bizottság elnöke

Takács József

Zala megye

Elnök

Dr. Nádor László

Hivatásos vadász alelnök

Páll Tamás

Sportvadász alelnök

Paál Tibor

Titkár

Győrvári Attila

Vezetőségi tagok

 

Dr. Szabó Antal

Szakács István

Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság elnöke

Hopp Tamás

Etikai Bizottság elnöke

Dr. Mesterházy István

Felügyelő Bizottság elnöke

Dr. Tóth Péter