Jogszabályok

 

 

 A vadászatot, vadgazdálkodást, természetvédelmet, erdőt érintő törvények, jogszabályok

 

Az OMVK dokumentumtára innen is elérhető

 

Vadászkamara

1997. évi XLVI. törvény az Országos Magyar Vadászkamaráról

az OMVK Alapszabálya (egységes szerkezetben a 2009. április 28-i módosításokkal)

az OMVK Etikai Szabályzata

Etikai Kódex  (új)

 

Vadászat

43/2011. (V. 26.) VM rendelet az elejtett vad kezelésének  és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről

2009. évi XXVIII. Törvény egyes agrártárgyú törvények módosításáról (kivonat)

1996 évi LV Törvény egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelettel (2009. 10. 01-től hatályos)

141/2009. (X. 29.) FVM rendelet az elejtett vad jelöléséről, valamint kezelésének és forgalomba hozatalának élelmiszerhigiéniai és állat-egészségügyi feltételeiről

2004. évi X. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 72/2012. (VII. 24.) VM rendelete

 

Fegyver

175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet aközbiztonságra különösen veszélyes eszközökről

2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről

49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről

22/1991. (XI. 15.) NM rendelet a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról

2012. évi XIII. törvény (új)

 

39_2012.(III. 12.) Korm. rendelet (új)

 

Természetvédelem

Ptk. kivonat a kártérítés általános szabályairól és a veszélyes üzemek találkozásáról

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

275/2004. (X. 8.) Korm. Rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

276/2004. (X. 8.) Korm. Rendelet a természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról

2003. évi XXXII. Törvény a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

348/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről

 

Civil szervezetek

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (új)

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról (új)

350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az  adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről (új)

 

Hivatásos vadászok

2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről (Új)

Szolgálati szabályzat (új)